Thylejrens Homepage

Omkring at besøge vores Lejr!

Nyttige oplysninger/useful information

Toiletter:

Der forefindes 1 toiletskur mellem Bixen og Svampen, vores fælleshus. Endvidere er der et enkelt toilet ved baren.

(Ved "vanding" udenfor - brug naturen med omtanke - og HUSK, piger, at tage jeres papir med til skraldespanden!!!)

Overnatning:

Man er velkommen til at overnatte, spørg, hvor du/I må slå telt op.

Der betales for at bruge grunden, 10 kr pr overnatning. (Betales i Bixen)

Husk venligst vore 3(4) grundregler:

Ingen hårde stoffer!

Ingen vold!

Ingen tyveri eller hærværk!

(Ingen kamphunde)

Og tænk på, at du/I er på besøg i vores HJEM!

Kærligst

😘😘😘


Toilets:

There is 1 toilet between Bixen and Svampen, our community house. Furthermore there is a toilet next to the bar.

(When "watering" outdoor, please be considerate to nature - and REMEMBER girls to take your paper to the bin!!!)

Camping:

You are welcome to camp here, ask where to put up your tent.

You must pay Dkr 10 in Bixen per night you stay

Remember our 3(4) basic rules:

No hard drugs!

No violence!

No theft or vandalism!

(No fighter dogs)

And please remember that it is our HOME

With love

😘😘😘

you are visiting.

Bixen, our little shop, where you can find nearly everything! Cash only!!! Opening hours: 11-13 and 16-18! EVERY DAY!!!

Vejen hertil - The road to the camp

GPS:

  • Lat: N 57º 04.138'
  • Long: E 008º 56.215'


Busser: Fra Aalborg 70 over Fjerritslev til Thisted (stå af ved
Langvadvej lige efter Frøstrup)
           Fra Thisted over Fjerritslev til Ålborg (stå af ved Langvadvej lige før Frøstrup)

se på Krak

Bixen, vores lille butik, hvor man kan finde næsten alt! KUN kontant betaling!!! Åbningstider: 11-13 OG 16-18!