Thylejrens Homepage

21.8.2019

Generalforsamling!

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 21.8. 2022

i foreningen

Det Ny Samfund

Dato, tid og sted:

21.08.2022 kl. 15:00 i Thylejren, Gl. Ålborgvej 16, 7741 Frøstrup

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

2. Valg af revisor

3. Regnskab ved kasserer - begyndende med oplæsning af referat fra seneste generalforsamling (2021)

4. Valg af ny kasserer - (evt. også ny kontaktperson mht. adresser)

5. Indkomne forslag

6. Evt.

Underskriver for Det Ny Samfund:

Vibeke Tveden Andersen

Forslag til dagsorden skal være inde senest 13.8.2022

Generalforsamling - referat

Referat af ordinær generalforsamling i
foreningen Det Ny Samfund 2022

 

  1. Referent: Tina Liv

          Ordstyrer: Sanne.
          Gennemgang af sidste års referat.

  1. Elisa går af som revisor, Tina Liv er valgt som ny.
  1. Gennemgang af årets regnskab 2021-2022:

          En bemærkning: regnskabet for brylluppet var glemt. Det bliver lagt ind i det nye
          årsregnskab.

          Regnskabet godkendes af revisor. (Betinget pga forglemmelse)

  1. Afgående kasserers beretning fra de sidste 15 års tro tjeneste.

          Tak til Vibeke for de mange års arbejde for foreningen og fællesskabet

  1. Valg af ny kasserer/administrationsgruppe:

          Nicolai Pilgaard, Mona Wind og Freja Jeppesen

          Suppleanter:

          Jens Toft, Birgitte Hansen og Vibeke Andersen

  1. Kan man være medlem af foreningen uden at være enig i formålsparagrafferne?

-         Iflg. vedtægterne skal man kunne erklære sig enig i formålsparagrafferne
          for at kunne
blive accepteret som medlem.

-         Medlemmerne af foreningen opfordres alle til at læse formålsparagrafferne!

Evt.    Opfølgning på diskussionen om at investere foreningens midler i grønne
           projekter:

-         Det blev sidste år besluttet at undersøge muligheden for at tilkøbe en del
          af
nabomarken til beplantning, og der ventes stadig på svar i forhold til
          dette.

-         Der nedsættes en gruppe, der sideløbende kan arbejde med alternative
          investeringsmuligheder, evt. sol eller vind.